http://www.академія.com.ua/karta-sajtu-2/natsionalno-patriotychne-vyhovannya-m/normatyvno-pravove-zabezpechennya/  нормативно- правове забезпечення

http://www.академія.com.ua/karta-sajtu-2/natsionalno-patriotychne-vyhovannya-m/metodychni-rekomendatsiyi/   методичні рекомендації

http://www.академія.com.ua/karta-sajtu-2/natsionalno-patriotychne-vyhovannya-m/metodychni-materialy/ методичні матеріали

http://www.академія.com.ua/karta-sajtu-2/natsionalno-patriotychne-vyhovannya-m/kontseptsiya-gromadyanskogo-vyhovannya-uchniv-u-systemi-zagalnoyi-serednoyi-osvity-ukrayiny-i-g-osadchyj/  Концепція громадянського виховання

http://www.академія.com.ua/karta-sajtu-2/natsionalno-patriotychne-vyhovannya-m/kontseptsiya-natsionalno-patriotychnogo/   концепція нац-патріотичного виховання

http://www.академія.com.ua/karta-sajtu-2/natsionalno-patriotychne-vyhovannya-m/osvitno-vyhovnyj-proekt-moya-krayina/   освітньо-виховний проект